Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив глобява пунктове за изкупуване на билки
22.08.2006

2 акта за изкупуване на билки в нерeгистрирани пунктове състави РИОСВ – Пловдив през миналата седмица. При проверки експерти  установиха, че в селата Катуница и Богданица се изкупува лечебното растение трабузан (бабини зъби). Дейността  е започнала без да е уведомена  екоинспекцията и без да са спазени изискванията на Закона за лечебните растения. За това нарушение в закона е предвидена глоба до 1000 лв. за физически лица и до 2 500 лв. за фирми.
 
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения  всеки билкозаготвител е длъжен да уведоми РИОСВ за местоположението и отговорника на пункта, както и да представи необходимите документи за това. В пункта трябва да се спазват определени хигиенни  изисквания и да се води  документация за изкупените  билки  и   проведения инструктаж. Задължително е преди събиране на диворастящите билки да се получи позволително от съответното Държавно лесничейство или община, от чиято територия се берат лечебните растения. Тези  изисквания са предвидени в  Закона за лечебните растения,  за да се осигури опазването и устойчивото ползване  на  ресурсите от лечебни растения у нас.