Други
  2023
  септември (9)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив глобява пунктове за изкупуване на билки
22.08.2006

2 акта за изкупуване на билки в нерeгистрирани пунктове състави РИОСВ – Пловдив през миналата седмица. При проверки експерти  установиха, че в селата Катуница и Богданица се изкупува лечебното растение трабузан (бабини зъби). Дейността  е започнала без да е уведомена  екоинспекцията и без да са спазени изискванията на Закона за лечебните растения. За това нарушение в закона е предвидена глоба до 1000 лв. за физически лица и до 2 500 лв. за фирми.
 
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения  всеки билкозаготвител е длъжен да уведоми РИОСВ за местоположението и отговорника на пункта, както и да представи необходимите документи за това. В пункта трябва да се спазват определени хигиенни  изисквания и да се води  документация за изкупените  билки  и   проведения инструктаж. Задължително е преди събиране на диворастящите билки да се получи позволително от съответното Държавно лесничейство или община, от чиято територия се берат лечебните растения. Тези  изисквания са предвидени в  Закона за лечебните растения,  за да се осигури опазването и устойчивото ползване  на  ресурсите от лечебни растения у нас.