Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

143 са издадените от РИОСВ – Пловдив регистрациионни карти за животни, включени в Конвецията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
25.08.2006

143 са издадените от  РИОСВ – Пловдив до сега регистрациионни карти за  животни, включени в Конвецията (CITES) за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.  Най-голям е броят на регистрираните папагали, следвани от игуани, змии и др.  30 са регистрациите на екземпляри от есетрови риби и излюпени личинки от тях, в есетровото стопанство в с.Болярци.
 
Регистрацията на тези видове у нас е  започнала  през м. август 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие. Според изискванията, всеки собственик на екземпляр, подлежащ на регистрация  е длъжен да внесе заявление в РИОСВ. Издаденият  документ  за регистрация придружава екземпляра при продажба, размяна, промяна на адреса и т.н. За нарушаване на тези изисквания в закона е предвидена глоба от 50 до 5 000 лв.
 
Целта  на  въведените с Конвенцията и със Закона за биологичното разнообразие  забрани и ограничения  е да се опазват  дивите животни и растения и да се предотврати изчезването им  в резултат на търговията с тях.   За внасяне  или изнасяне на такива екземпляри без издадено разрешително от МОСВ,  в закона е предвидена глоба от 500 до 10 000 лв. за физически лица  и от 1 000 до 30 000 лв. за юридически лица.