Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

143 са издадените от РИОСВ – Пловдив регистрациионни карти за животни, включени в Конвецията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
25.08.2006

143 са издадените от  РИОСВ – Пловдив до сега регистрациионни карти за  животни, включени в Конвецията (CITES) за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.  Най-голям е броят на регистрираните папагали, следвани от игуани, змии и др.  30 са регистрациите на екземпляри от есетрови риби и излюпени личинки от тях, в есетровото стопанство в с.Болярци.
 
Регистрацията на тези видове у нас е  започнала  през м. август 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие. Според изискванията, всеки собственик на екземпляр, подлежащ на регистрация  е длъжен да внесе заявление в РИОСВ. Издаденият  документ  за регистрация придружава екземпляра при продажба, размяна, промяна на адреса и т.н. За нарушаване на тези изисквания в закона е предвидена глоба от 50 до 5 000 лв.
 
Целта  на  въведените с Конвенцията и със Закона за биологичното разнообразие  забрани и ограничения  е да се опазват  дивите животни и растения и да се предотврати изчезването им  в резултат на търговията с тях.   За внасяне  или изнасяне на такива екземпляри без издадено разрешително от МОСВ,  в закона е предвидена глоба от 500 до 10 000 лв. за физически лица  и от 1 000 до 30 000 лв. за юридически лица.