Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Акт за запалено стърнище наложиха експерти от РИОСВ-Пловдив
29.08.2006

Aкт за запалено стърнище наложиха експерти от РИОСВ-Пловдив. Нарушителят, земеделски стопанин от с. Ягодово, ще бъде санкциониран, по Закона за опазване на земеделските земи, с глоба до 2000 лв.
 
Практиката за опожаряване на стърнища е вредна за плодородието на почвата, припомнят специалистите. Тя разрушава хумуса, унищожава  организмите, които живеят в нея и подпомагат почвообразуващия процес, нанася и сериозни последици на околната среда.
 
Експертите от РИОСВ-Пловдив извършват и системни проверки как кметовете на населените места изпълняват дадените им предписания, за да не се допускат незаконни палежи на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.