Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателно постановление за 50 000 лв издаде РИОСВ-Пловдив за незаконен добив на строителни материали
09.09.2010

Директорът на РИОСВ-Пловдив инж. Валя Атанасова издаде наказателно постановление за 50 000 лв. на „Аква М-М” ООД, гр. Пловдив за добив и търговия със строителни материали без предоставена концесия от Министерския съвет.

При проверка по сигнал през март тази година експерти от РИОСВ установиха, че е извършван добив на строителни материали в земеделски имот в землището на гр. Първомай с начин на трайно ползване пасище. При тази дейност е унищожено пасището и е образувано кариерно поле с площ около 20 дка. По време на проверката не е установен извършителят, затова за незаконния добив е сезирана Районна прокуратура-Първомай. Съгласно нейно постановление, издадено в отговор на сигнала на екоинспекцията, нарушителят е „Аква М-М” ООД, Пловдив. Като доказателство за извършвания добив са представени от РП-Първомай  и документи за реализирана търговска дейност със строителни материали – договор за покупко-продажба и фактури за реализираната търговска дейност. Добивът на подземни богатства  - строителни материали е извършван по открит кариерен способ в нарушение на Закона за подземните богатства - без предоставена концесия от Министерския съвет. След установяване на нарушителя от РП-Първомай му е съставен акт и издадено наказателно постановление от РИОСВ-Пловдив.