Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи нарушения в кариерите в село Белащица
09.11.2018
РИОСВ – Пловдив извърши незабавна проверка след сигнал за запрашаване на пътя с. Белащица – с. Гълъбово, който е част от републиканската пътна мрежа. Запрашаването е причинено от дейността на кариерите, разположени в землището на Белащица.
 
На място експертите установяват неорганизирано емитиране на прах по пътя в участъка между базата за преработка на добития материал и кантара. Причината е в липсата на мерки, които трябва да предприемат двамата концесионери на кариерите. Не е осигурено почистване на отложения прах и инертни материали и измиване на пътя. В резултат на движението на транспортните средства се емитира прах в атмосферата. Не е изпълнено предписание от РИОСВ за измиване и почистване на използваната част от републиканска пътна мрежа. Допуснато е неорганизирано емитиране на прах в атмосферата. За тези нарушения инспекцията ще предприеме предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни мерки.
 
Концесионерът на кариера „Белащица-юг“ не е спазил срока за уведомяване на РИОСВ-Пловдив за предстоящо провеждане на взривни дейности. В тази връзка към концесионера на находище „Белащица-юг“ вече са предприети предвидените административно-наказателни мерки.
 
Във връзка със сигналите за шум и запрашаване от добивните полета на кариерите РИОСВ-Пловдив е изискала двете фирми да уведомяват инспекцията при предстоящи взривни дейности, така че да се извърши замерване на еквивалентни нива на шум и запрашаване в района.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 112