Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи нарушения в кариерите в село Белащица
09.11.2018
РИОСВ – Пловдив извърши незабавна проверка след сигнал за запрашаване на пътя с. Белащица – с. Гълъбово, който е част от републиканската пътна мрежа. Запрашаването е причинено от дейността на кариерите, разположени в землището на Белащица.
 
На място експертите установяват неорганизирано емитиране на прах по пътя в участъка между базата за преработка на добития материал и кантара. Причината е в липсата на мерки, които трябва да предприемат двамата концесионери на кариерите. Не е осигурено почистване на отложения прах и инертни материали и измиване на пътя. В резултат на движението на транспортните средства се емитира прах в атмосферата. Не е изпълнено предписание от РИОСВ за измиване и почистване на използваната част от републиканска пътна мрежа. Допуснато е неорганизирано емитиране на прах в атмосферата. За тези нарушения инспекцията ще предприеме предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни мерки.
 
Концесионерът на кариера „Белащица-юг“ не е спазил срока за уведомяване на РИОСВ-Пловдив за предстоящо провеждане на взривни дейности. В тази връзка към концесионера на находище „Белащица-юг“ вече са предприети предвидените административно-наказателни мерки.
 
Във връзка със сигналите за шум и запрашаване от добивните полета на кариерите РИОСВ-Пловдив е изискала двете фирми да уведомяват инспекцията при предстоящи взривни дейности, така че да се извърши замерване на еквивалентни нива на шум и запрашаване в района.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 112