Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи нарушения и даде предписания на кариерата в Белащица
18.10.2018

 РИОСВ – Пловдив установи нарушения и даде предписания на кариерата в Белащица

 
РИОСВ – Пловдив установи неорганизирано емитиране на прах на площадката на кариера „Цех Родопи“ в землището на с. Белащица. Това стана в съвместна среща с представители на Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Инспекцията по труда – Пловдив, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, ПК „Екогласност“, жители от селата Белащица, Гълъбово и община Куклен. На място бе констатирано нарушаване дължината на ръкава към транспортна лента на сортиращата инсталация и изнесен прах по републиканската пътна мрежа в участъка от кариерата до кантара на обекта. На концесионерите на двете кариери са дадени предписания за увеличаване кратността на измиване на вътрешните пътища, недопускане работа на инсталациите без оросителна система, включително и създаване на водна завеса. Изискванията са концесионерите да измиват частта от републиканската пътна мрежа, използвана от дружеството за недопускане на неорганизирано емитиране на прах при движение на транспортните средства, ползващи пътя. Срокът за изпълнение на предписанията е седмица от датата на получаването им.
Кариерите са разположени в район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в който нивата на показател фини прахови частици са превишени. РИОСВ – Пловдив се е произнесла на 17 юли 2018 г. за новата концесионна площ „да се извърши ОВОС”, тъй като се очаква значително вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда. В заданието за изготвяне на доклада по ОВОС ще залегне отчитане влиянието на всички инвестиционни намерения в района, включително оценка на кумулативния ефект от двете съществуващи кариери. Като се отчита влошеното качество на атмосферния въздух в Агломерация Пловдив, извършването на дейности, които допринасят за увеличаване на ФПЧ във въздуха е нецелесъобразно за опазване на здравето на хората и околната среда. В тази връзка кметовете на общини е препоръчително да не отреждат терени за такъв тип дейности.
На срещата не присъстваха представители на община Родопи и кметство Белащица. По този повод РИОСВ – Пловдив е информирала кмета на община Родопи във връзка с изпълнение на законовите му задължения за контрол на качеството на атмосферния въздух, както и определяне на схема или график за транспорт на добития инертен материал от кариерите, съгласно екологичното законодателство.
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103