Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи нерегламентирано замърсяване на площадка за обработка на инертен материал
17.10.2018
РИОСВ – Пловдив извърши незабавна проверка след получен сигнал за запрашаване на Пазарджишко шосе от дейността на площадка за обработка на кариерен материал. На място експертите установяват запрашаване в района на обекта, а на главния път – на 7 км от Пловдив за Пазарджик, е образуван облак от прах. За констатираните нарушения екоинспекторите дават предписания за предприемане на мерки, свързани с почистване на площадката и оросяване с цел недопускане на неорганизирано емитиране на прах в атмосферата и преустановяване извозването на натрошения материал, до създаване на необходимите условия. Срокът за изпълнението е незабавен.
При последващ контрол експертите установяват, че площадката на обекта не е почистена от отложения прах, не е извършено оросяване. Извозването на натрошения инертен материал продължава. В резултат на движението на транспортните средства се емитира неорганизирано прах в атмосферата.
Заради непоставянето на платнища на камионите при извозване на инертния материал са уведомени Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и КАТ, за да предприемат мерки съобразно тяхната компетентност.
За установените нарушения от РИОСВ – Пловдив ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в екологичното законодателство.
  
тел. 032/62 74 66 – в. 103