Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи нерегламентирано замърсяване на площадка за обработка на инертен материал
17.10.2018
РИОСВ – Пловдив извърши незабавна проверка след получен сигнал за запрашаване на Пазарджишко шосе от дейността на площадка за обработка на кариерен материал. На място експертите установяват запрашаване в района на обекта, а на главния път – на 7 км от Пловдив за Пазарджик, е образуван облак от прах. За констатираните нарушения екоинспекторите дават предписания за предприемане на мерки, свързани с почистване на площадката и оросяване с цел недопускане на неорганизирано емитиране на прах в атмосферата и преустановяване извозването на натрошения материал, до създаване на необходимите условия. Срокът за изпълнението е незабавен.
При последващ контрол експертите установяват, че площадката на обекта не е почистена от отложения прах, не е извършено оросяване. Извозването на натрошения инертен материал продължава. В резултат на движението на транспортните средства се емитира неорганизирано прах в атмосферата.
Заради непоставянето на платнища на камионите при извозване на инертния материал са уведомени Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и КАТ, за да предприемат мерки съобразно тяхната компетентност.
За установените нарушения от РИОСВ – Пловдив ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в екологичното законодателство.
  
тел. 032/62 74 66 – в. 103