Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 70 са приетите сигнали на “зеления телефон” в РИОСВ – Пловдив за първите девет месеца на годината
27.09.2006

Над 70 са подадените сигнали на "Зеления телефон" в РИОСВ – Пловдив за първите девет месеца на годината. Най-много са обажданията за замърсяване на въздуха на контролираната от РИОСВ – Пловдив територия. Около 40 са за  нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, за горене на отпадъци и стърнища, за незаконен добив на баластра и пясък. По няколко са подадените сигнали за намерени мъртви птици, за нарушения по Закона за биологичното разнообразие и за незаконна сеч.
 
Експерти от РИОСВ-Пловдив са извършили над 40 проверки по получените сигнали. В два от случаите са съставени актове на нарушителите – за промишлено замърсяване на водите на р.Стряма от „РОЗА БУЛ” ООД и за незаконно отглеждане на костенурки в частен дом в Перущица. При 6 от проверките са дадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения.           
 
На  „зеления телефон” на РИОСВ-Пловдив – 032/643-245 се приемат сигнали за нарушения, свързани с всички компоненти на околната среда – замърсяване на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне и унищожаване на отпадъци, унищожаване, притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.
 
Анонимни сигнали не се приемат.