Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 70 са приетите сигнали на “зеления телефон” в РИОСВ – Пловдив за първите девет месеца на годината
27.09.2006

Над 70 са подадените сигнали на "Зеления телефон" в РИОСВ – Пловдив за първите девет месеца на годината. Най-много са обажданията за замърсяване на въздуха на контролираната от РИОСВ – Пловдив територия. Около 40 са за  нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, за горене на отпадъци и стърнища, за незаконен добив на баластра и пясък. По няколко са подадените сигнали за намерени мъртви птици, за нарушения по Закона за биологичното разнообразие и за незаконна сеч.
 
Експерти от РИОСВ-Пловдив са извършили над 40 проверки по получените сигнали. В два от случаите са съставени актове на нарушителите – за промишлено замърсяване на водите на р.Стряма от „РОЗА БУЛ” ООД и за незаконно отглеждане на костенурки в частен дом в Перущица. При 6 от проверките са дадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения.           
 
На  „зеления телефон” на РИОСВ-Пловдив – 032/643-245 се приемат сигнали за нарушения, свързани с всички компоненти на околната среда – замърсяване на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне и унищожаване на отпадъци, унищожаване, притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.
 
Анонимни сигнали не се приемат.