Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив санкционира консервна фабрика за нарушение на Закона за водите
04.10.2006

Акт на Консервната фабрика в с. Паничери, собственост на “Валентини” ООД , София, състави  РИОСВ – Пловдив в края на миналия месец

 
При извършената проверка, експерти от РИОСВ – Пловдив установиха, че формираните от производствената дейност на фабриката отпадъчни води без основание се заустват в повърхностен воден обект. „Валентини” ООД, гр. София не притежава Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване, съгласно изискванията на Закона за водите. На предприятието бе  дадено указание за привеждане в съответствие с изискванията на Закона преди да започне производствената си дейност.
 
Санкцията за допуснатото напрушение, според Закона за водите, е от 2000 до 10 000 лв.