Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкция до 10 000 лв. за фирми, не подали информация за оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, напомнят от РИОСВ-Пловдив
09.10.2006

Около половината от 132-те фирми, притежаващи оборудване, което може да съдържа полихлорирани бифенили, са внесли информация в РИОСВ-Пловдив до края на септември, когато изтече и крайният срок за подаване на инвентаризационните документи. Санкции от 3500 лв. до 10 000 лв., според Закона за управление на отпадъците, ще бъдат налагани на неспазилите изискванията еднолични търговци и юридически лица. Подадените до момента инвентаризационни формуляри показват, че само малък процент от фирмите в областта работят с трансформатори и друго оборудване, ползващи масла с полихлорирани бифенили. Това са синтетични съединения, използвани като добавка към синтетичните трансформаторни масла, за да се подобри тяхната изолационна способност. Според екологичното законодателство тези съединения трябва да бъдат извeдени от употреба до 2010 г., тъй като имат токсични и кумулативни свойства, запазват се продължително време и могат да предизвикат неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.

 
Първият етап за извеждане на оборудването, в което е възможно да се съдържат полихлорирани бифенили, от употреба е инвентаризирането му. За целта собствениците на маслени трансформатори и кондензатори, изолатори във високоволтови елстанции  или на други съоръжения, съдържащи топлопредаващи или изолационни течности, са задължени да представят в РИОСВ информация за оборудването, с което работят. Експертите на РИОСВ- Пловдив  ще проверяват на място дали подадената информация съответства на използваното оборудване.