Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 5000 лева ще бъдат финансирани проектите, класирани в конкурса на МОСВ „За чиста околна среда”
09.10.2006

В рамките на националната кампания „За чиста околна среда” Министерството на околната среда и водите обявява конкурс на тема „Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсените с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците в населените места”. В него могат да участват общини, организации с нестопанска цел, училища, извънучилищни звена и читалища. Конкурсът е в два раздела. Първият е между общини, а вторият раздел е между училища, неправителствени организации, извънучилищни звена и читалища. За реализацията на всеки от класираните проекти в първи раздел ще бъдат предоставени до 5 000 лв., а във втори – до 2000 лв.

 
Допълнителна информация за изискванията към съдържанието на представените проекти и критериите за оценка може да се получи от ПУДOОС – тел.02/940 63 51; 02/940 62 55 или от Регионалните инспекции по околната среда и водите.
 
Крайният срок за подаване на конкурсните  проекти е 20 октомври 2006 г. Документите се  приемат всеки работен ден в деловодството на ПУДOОС, ул. „Уилям Гладстон”, София.