Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 5000 лева ще бъдат финансирани проектите, класирани в конкурса на МОСВ „За чиста околна среда”
09.10.2006

В рамките на националната кампания „За чиста околна среда” Министерството на околната среда и водите обявява конкурс на тема „Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсените с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците в населените места”. В него могат да участват общини, организации с нестопанска цел, училища, извънучилищни звена и читалища. Конкурсът е в два раздела. Първият е между общини, а вторият раздел е между училища, неправителствени организации, извънучилищни звена и читалища. За реализацията на всеки от класираните проекти в първи раздел ще бъдат предоставени до 5 000 лв., а във втори – до 2000 лв.

 
Допълнителна информация за изискванията към съдържанието на представените проекти и критериите за оценка може да се получи от ПУДOОС – тел.02/940 63 51; 02/940 62 55 или от Регионалните инспекции по околната среда и водите.
 
Крайният срок за подаване на конкурсните  проекти е 20 октомври 2006 г. Документите се  приемат всеки работен ден в деловодството на ПУДOОС, ул. „Уилям Гладстон”, София.