Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четири акта съставиха през седмицата експерти на РИОСВ - Пловдив за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух
16.10.2006

Експерти на РИОСВ - Пловдив наложиха 4 акта на предприятия от областта за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух през последната седмица. При проверките е установено, че „Първомай БТ” АД, „Шипка 99” АД, Първомай, „Агри България” ЕООД и „Пойнт вижън”ООД, София през последните две години не са извършвали собствени периодични измервания на емисиите  от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

 
Спорез Закона всички юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с източници на емисии във въздуха, са длъжни да извършват собствени измервания и да представят в РИОСВ доклади с резултатите. С това изискване се цели недопускане на наднормени емисии в атмосферния въздух и контрол на нормите на отделните вещества.
 
От началото на годината за това нарушение на Закона екоекспертите са съставили 13 акта.