Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четири акта съставиха през седмицата експерти на РИОСВ - Пловдив за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух
16.10.2006

Експерти на РИОСВ - Пловдив наложиха 4 акта на предприятия от областта за нарушаване на Закона за чистотата на атмосферния въздух през последната седмица. При проверките е установено, че „Първомай БТ” АД, „Шипка 99” АД, Първомай, „Агри България” ЕООД и „Пойнт вижън”ООД, София през последните две години не са извършвали собствени периодични измервания на емисиите  от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

 
Спорез Закона всички юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с източници на емисии във въздуха, са длъжни да извършват собствени измервания и да представят в РИОСВ доклади с резултатите. С това изискване се цели недопускане на наднормени емисии в атмосферния въздух и контрол на нормите на отделните вещества.
 
От началото на годината за това нарушение на Закона екоекспертите са съставили 13 акта.