Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Млади еколози чистят екопътеката на резервата „Червената стена” във връзка с Международната година на биоразнообразието
21.09.2010

 

Третокласници от ОУ «Райна Княгиня» и дванадесетокласници от Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии ще се включат в организираното от РИОСВ-Пловдив почистване на екопътеката  към резервата «Червената стена». Акцията на младите пловдивски еколози е посветена на Международната година на биоразнообразието. Експрети от РИОСВ ще запознаят учениците със защитените видове в резервата.

Резерватът „Червената стена”, разположен в землищата на селата Бачково и Добростан, е типичен ботаничен резерват. Той съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.   Включен е в списъка на биосферните резервати по програмата    на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. От обитаващите резервата 63 вида птици 17 са включени в Червената книга на България.

Почистването ще се проведе на 23 септември.