Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Млади еколози чистят екопътеката на резервата „Червената стена” във връзка с Международната година на биоразнообразието
21.09.2010

 

Третокласници от ОУ «Райна Княгиня» и дванадесетокласници от Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии ще се включат в организираното от РИОСВ-Пловдив почистване на екопътеката  към резервата «Червената стена». Акцията на младите пловдивски еколози е посветена на Международната година на биоразнообразието. Експрети от РИОСВ ще запознаят учениците със защитените видове в резервата.

Резерватът „Червената стена”, разположен в землищата на селата Бачково и Добростан, е типичен ботаничен резерват. Той съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.   Включен е в списъка на биосферните резервати по програмата    на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. От обитаващите резервата 63 вида птици 17 са включени в Червената книга на България.

Почистването ще се проведе на 23 септември.