Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи нарушения на екологичното законодателство от завода за хартия в Стамболийски
23.08.2018
РИОСВ – Пловдив извърши проверки по сигнали от жители на Стамболийски и Пловдив, свързани с усетени неприятни миризми на територията на двата града, присъщи за производствения процес на завода за хартия в Стамболийски. Експертите констатираха, че в района на сградата на общинската администрация и пред читалището в Стамболийски има миризма, характерна за работния процес на предприятието за хартия.
Производството на завода попада в категориите дейности, изброени в Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. На дружеството е издадено комплексно разрешително през 2009 г. Съгласно условие в него, притежателят му трябва да извършва всички дейности по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на работната площадка.
За установената при проверката характерна миризма от производството на завода, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Предвидените в екологичното законодателство санкции за нарушения на условия в комплексно разрешително са в размер от 10 000 до 500 000 лв.
Контролът от РИОСВ – Пловдив на обекта ще продължи.  
 
 
 
 
 
тел. 032/627 466 – в. 103