Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

88 хиляди лева събра РИОСВ – Пловдив през юли
08.08.2018
Близо 88 000 лева са събраните суми от санкции и глоби от РИОСВ – Пловдив през юли. От тях 70 331 лв. са преведени на общините, където се намират обекти-замърсители на околната среда. Най-голяма сума е преведена на  обшина Асеновград – 46  003 лв. следвана от Садово – 4 207 лв. и Пловдив – 3 088 лв. Тези средствата трябва да се използват от администрациите само за реализацията на екологични проекти.
Над 180 са проверените обекти от експертите на РИОСВ – Пловдив през юли, като половината от тях са инспектирани извънредно. На фирмите са дадени 45 предписания за отстраняване на установени нарушения по прилагане на екологичното законодателство. Съставени са 6 акта за административни нередности и са издадени 11 наказателни постановления за нарушаване на екологичното законодателство, при които са наложени санкции за 42 000 лв. Най-голямата от тях – в размер от 10 000 лв., е на пловдивска фирма за перилни и почистващи материали, която е нарушила изискванията за начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и не е представила информация на органите.
Повече от 110 проверки са извършени от експертите на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ през юли. Дадени са 18 предписания. Съставен е акт на кмета на община Сопот за допускане на нерегламентирано замърсяване в землището на града.
На „зеления“ телефон са подадени 54 сигнала, по които са извършени проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив. Голяма част от тях са неоснователни. Други , които  не са от компетентността на инспекцията са препратени до контролни органи и институции за предприемане на действия.
Повече информация за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив, може да се види на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103