Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверка във Фабриката за парфюмерия и козметика в с. Труд
24.10.2006

Проверка във Фабриката за парфюмерия и козметика в с. Труд, собственост на „Рефан” ООД, извършиха през изтеклата седмица експерти от РИОСВ-Пловдив. Екоинспекторите установиха, че  съоръжения на фабриката не пречистват ефекстивно получените при производството отпадъчни води. Анализът на взетата  проба от шахта след пречиствателна станция показва, че тя не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения и че фирмата не поддържа необходимото качество на водата в съответствие с условията на разрешителното.
 
На фирмата е съставен акт. Размерът на глобата, определен от Закона за водите за подобно нарушение, е от 2000 лв. до 10 000 лв.