Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив санкционира пункт за изкупуване на билки
30.10.2006

 
Акт за изкупуване и първична обработка на билки без нужните позволителни наложиха експерти от екоинспекцията тези дни.  При проверка в билкозаготвителен и пункт и склад в с. Найден Герово се установи, че се работи без изискваните от Закона за лечебните растения позволителни за ползване, или удостоверения от общината за култивирани лечебни растения. Пунктът е организиран от «Булфрути»ЕООД, Пловдив. За нарушението на дружеството е съставен акт, то може да бъде санкционирано  до 5000 лв.
 
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения  всеки билкозаготвител е длъжен да уведоми РИОСВ за местоположението и отговорника на пункта, както и да представи необходимите документи за това. В пункта трябва да се спазват определени хигиенни  изисквания и да се води  документация за изкупените  билки  и   проведения инструктаж. Задължително е преди събиране на диворастящите билки да се получи позволително от съответното Държавно лесничейство или община, от чиято територия се берат лечебните растения. Тези  изисквания са предвидени в  Закона за лечебните растения,  за да се осигури опазването и устойчивото ползване  на  ресурсите от лечебни растения у нас.