Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Програма LIFE предлага оnline обучение
02.08.2018
Екипът на Националното звено на Програма LIFE предоставя оnline обучение за бизнеса, публични и неправителствени организации, които имат желание да работят за подобряване качеството на околната среда. То е активно за подпрограма „Действия по климата“ и предлага подготовка за проектни предложения на бенефициенти. Обучението ще подпомогне кандидатстващите с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проекти. Фокусът е насочен към трите приоритетни области на подпрограма „Действия по климата“ – смекчаване изменението, адаптация, управление и информация, свързани с климата.
Крайният срок за подаване на предложения по подпрограмата е 12 септември 2018 г. Обучението е достъпно на интернет-страницата на програма LIFE България.
На уеб-сайта на програма LIFE България - http://www.life-bulgaria.bg може да се открият преведени ръководства за бенефициенти по приоритетни области, ръководства за оценка на проектните предложения, финансови и административни насоки, пакетите документи към заявлението за кандидатстване по покана 2018 г., често задавани въпроси и друга полезна и актуална информация. Чрез платформата кандидатите по програмата имат възможност да открият и създадат партньори у нас и в чужбина.
LIFE e единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за подобряване на околната среда и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството, ресурсната ефективност и ограничаване изменението на климата. Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз – публични администрации, представители на бизнеса (без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и медии.
За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. РИОСВ – Пловдив е определена като една от шестте регионални контактни точки по Програмата, където кандидатите могат да получат съдействие и консултации.
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103