Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ санкционира фирми за замърсяване с отпадни води
02.11.2006

Мазнини, неразтворими вещества и други замърсители установиха експерти от РИОСВ-Пловдив в  отпадните води на обект на  „Куминяно фрут” ООД в с. Катуница. Проверката показа, че замърсяването на заустваните води превишава индивидуалните емисионни ограничения и качеството на отпадните води не съответства на условията на разрешителното на фирмата.

 
Сходни нарушения бяха констатирани и при проверките в предачна фабрика на „Булсафил” ООД в с. Скутаре  и свинеферма на „Елит-95” в с. Крумово.
 
На трите фирми са съставени актове за нарушение на Закона за водите, за което могат да бъдат санкционирани до 10 000 лв.
 
През октомври експертите на РИОСВ-Пловдив извършиха 113 проверки, за установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 12 акта.