Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ санкционира фирми за замърсяване с отпадни води
02.11.2006

Мазнини, неразтворими вещества и други замърсители установиха експерти от РИОСВ-Пловдив в  отпадните води на обект на  „Куминяно фрут” ООД в с. Катуница. Проверката показа, че замърсяването на заустваните води превишава индивидуалните емисионни ограничения и качеството на отпадните води не съответства на условията на разрешителното на фирмата.

 
Сходни нарушения бяха констатирани и при проверките в предачна фабрика на „Булсафил” ООД в с. Скутаре  и свинеферма на „Елит-95” в с. Крумово.
 
На трите фирми са съставени актове за нарушение на Закона за водите, за което могат да бъдат санкционирани до 10 000 лв.
 
През октомври експертите на РИОСВ-Пловдив извършиха 113 проверки, за установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 12 акта.