Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Уеб-сайт на програма LIFE в България – http://www.life-bulgaria.bg
24.07.2018
Уважаеми бенефециенти,
 
Уведомяваме, че на уеб-сайта на програма LIFE в България - http://www.life-bulgaria.bg/ е публикувана актуална информация на български език за програмата.
Тук може да намерите  преведени на български език ръководства за бенефициенти по приоритетни области, ръководства за оценка на проектните предложения, финансови и административни насоки, пакетите документи към заявлението за кандидатстване по покана 2018 г., често задавани въпроси и друга полезна и актуална информация.
Уеб - сайтът на програмата в България - http://www.life-bulgaria.bg представлява платформа, която ще подмогне бенефициентите в търсенето на партньори и създаване на международно сътрудничество. 
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.
Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални структури и др.), представители на бизнесаастни търговски организации-без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.
ЕК отправя ежегодни покани за представяне на проектни предложения, които се публикуват на интернет страницата на програма LIFE -http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
При изготвяне на предложенията си кандидатите могат да се консултират със съответните звена за контакт по програма LIFE на национално и на регионално ниво.
За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите - дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. РИОСВ – Пловдив е определена като една от шестте регионални контактни точки по Програмата, от където кандидатите могат да получат съдействие и  консултации на местно ниво.
За контакти – гр. Пловдив, бул. Марица №122, тел. 032/62-38-73, вътр.116.