Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Уеб-сайт на програма LIFE в България – http://www.life-bulgaria.bg
24.07.2018
Уважаеми бенефециенти,
 
Уведомяваме, че на уеб-сайта на програма LIFE в България - http://www.life-bulgaria.bg/ е публикувана актуална информация на български език за програмата.
Тук може да намерите  преведени на български език ръководства за бенефициенти по приоритетни области, ръководства за оценка на проектните предложения, финансови и административни насоки, пакетите документи към заявлението за кандидатстване по покана 2018 г., често задавани въпроси и друга полезна и актуална информация.
Уеб - сайтът на програмата в България - http://www.life-bulgaria.bg представлява платформа, която ще подмогне бенефициентите в търсенето на партньори и създаване на международно сътрудничество. 
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.
Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални структури и др.), представители на бизнесаастни търговски организации-без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.
ЕК отправя ежегодни покани за представяне на проектни предложения, които се публикуват на интернет страницата на програма LIFE -http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
При изготвяне на предложенията си кандидатите могат да се консултират със съответните звена за контакт по програма LIFE на национално и на регионално ниво.
За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите - дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. РИОСВ – Пловдив е определена като една от шестте регионални контактни точки по Програмата, от където кандидатите могат да получат съдействие и  консултации на местно ниво.
За контакти – гр. Пловдив, бул. Марица №122, тел. 032/62-38-73, вътр.116.