Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкции за 54 200 лв. през второто тримесечие на годината наложи РИОСВ – Пловдив
18.07.2018
РИОСВ – Пловдив е проверила 640 обекта през второто тримесечие на годината. Издадени са 149 предписания за установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство. Съставени са 26 акта за констатирани административни нарушения и са издадени 19 наказателни постановления за нарушаване на екологичното законодателство и са наложени санкции на стойност 54 200 лв. Събраните суми от санкции през периода са 78 676 лв.
  
Експертите са проверили Пречиствателната станция за отпадъчни води към ферма за отглеждане и гушене на водоплаващи птици в с. Маноле, общ. Марица. Установено е, че се заустват непречистени отпадъчни води в р. Стряма, както и че фермата няма  договор за предаване на утайките с фирми, притежаващи разрешение  за такава дейност. Дадени са предписания за отстраняването на констатираните нарушения.  За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване, спрямо фермата в с. Маноле са предприемани административно- наказателни мерки. Обектът е предаден на НАП за принудително събиране на вземанията за влезли в сила предходни наказателни постановления.
 
През периода са подадени 128 сигнала на „зеления“ телефон на инспекцията по които са извършени проверки. Постъпили са  15 сигнала за бедстващи защитени животински видове, както и за незаконна търговия с тях чрез интернет сайтове. Предприети са незабавни действия по спасяването на животните част от тях са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Сигналите, свързани с продажба на защитени видове животни са изпратени до Окръжна прокуратура за установяване самоличността на нарушителите. През периода е образувано административно наказателно производство за неправомерно отглеждане на вълк, констатирано при  проверка по сигнал. Животното е изпратено също в Спасителен център за диви животни  за доотглеждане.
Повече информация за контролната дейност  на РИОСВ – Пловдив, може да намерите на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103