Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ започва проверки в бензиностанциите по изпълнение на предписанията за ограничаване на вредните емисии
03.11.2006

Експерти от РИОСВ започват проверки за изпълнение на предписанията за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения. Изискванията на нормативната уредба са за въвеждане в бензиностанциите на задължителна система за улавяне на бензиновите пари при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини. По този начин емисиите от летливи органични съединения се намаляват до допустимите норми.
 
От началото на годината екоинспекторите са проверили 165 бензиностанции, на около една трета от тях са дадени предписания за привеждане в съответствие.  Ако при  проверките се установи, че предписанията не са изпълнени, ще бъдат налагани санкции и запечатвани бензиновите резервоари.
 
Експертите от РИОСВ започват  и проверки за херметичност на  хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен агент, в съответствие с изискванията на Наредбата за контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой. Освен инсталациите, ще се проверяват и   дневниците за състоянието на оборудването, които ползвателите са  длъжни да водят.