Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоинспектори провериха пунктовете за химическо чистене
08.11.2006

Експерти от РИОСВ-Пловдив инспектираха 15-те работещи пункта за химическо чистене в областта, за да  установят дали инсталациите им отговарят на изискванията на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения в атмосферния въздух. Проверката показа при две от фирмите слабо повишение на допустимите норми за количество употребени  разтвори. Определени са им срокове за привеждане на оборудването  и използваните материали в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
 
Летливите органични съединения допринасят за разрушаването на стратосферния озонов слой, те се явяват парникови газове и вземат участие във фотохимични реакции с други вещества, като в резултат се получава потенциално опасният тропосферен озон.