Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започна индикативно измерване на качеството на атмосферния въздух в Белащица
15.06.2018

 РИОСВ-Пловдив възложи на Регионална лаборатория – Пловдив измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Белащица във връзка с постъпило инвестиционно предложение от „Холсим Кариерни Материали Пловдив ЕООД”, свързано с разширение на „Кариера Родопи”.

Днес, 15.06.2018 г., в Белащица се поставя мобилна автоматична станция за индикативни измервания на качеството на въздуха в селото. Целта на измерването е да се определи настоящото въздействие на дейността на двете кариери в землището на селището върху качеството на атмосферния въздух в населената територия, която се явява най-близката точка на въздействие.
Контролът от РИОСВ-Пловдив на кариерата е постоянен и ще продължи.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103