Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери производствена база и кариера край Белащица заради запрашаване
07.06.2018
Експерти на РИОСВ-Пловдив провериха „Производствена база – Белащица“ заради неорганизирано изпускане на прах и установиха, че емисиите идват след трошене и разделяне на фракции на добития инертен материал.
Прахът се разпространява извън границите на производствената база и се разнася към най-близко разположеното населено място – с. Белащица. Констатира се, че мерките, които дружеството трябва да изпълнява по изискванията в чл. 70 от Наредба №1/2005 г. срещу разпространение на прах извън производствената база, не се изпълняват ефективно.
При проверката от 06.06.2018 г. е констатирано, че концесионерът „Пътища Пловдив“ АД не се е съобразил с неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър, който води до увеличаване на запрашаването. За ограничаване на замърсяването на въздуха при проверката са дадени предписания за незабавно преустановяване работата на трошачно-сортировъчната машина и увеличаване кратността на оросяване на пътищата в производствената база.
За констатираното нарушение на законодателството на дружеството ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.
РИОСВ-Пловдив ще продължи да осъществява контрол на обекта по изпълнение на екологичното законодателство.
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103