Други
  2023
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив провери производствена база и кариера край Белащица заради запрашаване
07.06.2018
Експерти на РИОСВ-Пловдив провериха „Производствена база – Белащица“ заради неорганизирано изпускане на прах и установиха, че емисиите идват след трошене и разделяне на фракции на добития инертен материал.
Прахът се разпространява извън границите на производствената база и се разнася към най-близко разположеното населено място – с. Белащица. Констатира се, че мерките, които дружеството трябва да изпълнява по изискванията в чл. 70 от Наредба №1/2005 г. срещу разпространение на прах извън производствената база, не се изпълняват ефективно.
При проверката от 06.06.2018 г. е констатирано, че концесионерът „Пътища Пловдив“ АД не се е съобразил с неблагоприятните метеорологични условия и силния вятър, който води до увеличаване на запрашаването. За ограничаване на замърсяването на въздуха при проверката са дадени предписания за незабавно преустановяване работата на трошачно-сортировъчната машина и увеличаване кратността на оросяване на пътищата в производствената база.
За констатираното нарушение на законодателството на дружеството ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.
РИОСВ-Пловдив ще продължи да осъществява контрол на обекта по изпълнение на екологичното законодателство.
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103