Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 60 чувала с отпадъци събраха млади еколози в резервата „Червената стена”
14.11.2006

Над 60 чувала с отпадъци събраха участниците в акцията за почистване на резерват „Червената стена”, която РИОСВ-Пловдив организира в края на седмицата. Ученици от екопаралелки на Професионалната гимназия по хранителни технологии и техники в Пловдив и членове на асеновградския клуб „Скаутска земя” прочистиха района от Бачковския манастир до аязмото  в местността „Клувията”. Маршрутът е сред най-популярните за поклонически туризъм в областта. За бъдещите еколози акцията се превърна и в открит урок, в който са запознаха с много от защитените видове в резервата.
 
Резерватът „Червената стена”, разположен в землищата на селата Бачково и Добростан, е типичен ботаничен резерват. Той съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.   Включен е в списъка на биосферните резервати по програмата    на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”