Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив уведомява за нови изисквания към класифицирането, етикирането и опаковането на химическите вещества и смеси
14.10.2010

РИОСВ-Пловдив уведомява производителите и вносителите на химически вещества и смеси, че са задължени да ги нотифицират пред Европейската агенция по химикалите относно тяхната класификация и етикиране. Целта е тази информация да бъде включена в базата-данни на Европейската Агенция по химикали в Хелзинки, съгласно Регламент (ЕО) №1272/08 (CLP). Новите правила изискват веществата да бъдат повторно класифицирани, етикирани и нотифицирани до 1 декември 2010 г., а смесите – до 1 юни 2015 г.

Повече информация може да се намери на страницата на РИОСВ-Пловдив: www.riosv-pd.hit.bg