Други
  2020
  март (10)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив напомня, че изтича срокът за подаване на информация за използваните през 2009 г. летливи органични съединения.
14.01.2010

До края на януари 2010 година е срокът, в който фирмите следва да подадат информация в РИОСВ-Пловдив за използваните летливи органични съединения (ЛОС) (разтворители) през 2009 година. Според Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС се контролират 20 дейности като производство и търговия с препарати за покритие, лакове, бои, мастила, лепила, лакиране на проводници, химическо чистене, използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти и др.

Изискването за представяне на информация за използваните през миналата година ЛОС е необходимо за актуализирането на информационната система с база данни към Наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух, която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.

На територията на РИОСВ-Пловдив фирмите, които попадат в обсега на тази наредба са над 200.