Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив напомня, че изтича срокът за подаване на информация за използваните през 2009 г. летливи органични съединения.
14.01.2010

До края на януари 2010 година е срокът, в който фирмите следва да подадат информация в РИОСВ-Пловдив за използваните летливи органични съединения (ЛОС) (разтворители) през 2009 година. Според Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС се контролират 20 дейности като производство и търговия с препарати за покритие, лакове, бои, мастила, лепила, лакиране на проводници, химическо чистене, използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти и др.

Изискването за представяне на информация за използваните през миналата година ЛОС е необходимо за актуализирането на информационната система с база данни към Наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух, която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.

На територията на РИОСВ-Пловдив фирмите, които попадат в обсега на тази наредба са над 200.