Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ състави акт на „Карловска коприна” за нарушение на Закона за управление на отпадъците
16.11.2006

Проверка на експерти от РИОСВ в „Карловска коприна” установи, че дружеството не съхранява генерираните от дейността му производствени и опасни отпадъци в съответствие със законовите изисквания. Фирмата няма разрешително за дейности с отпадъци, няма и сключени договори за предаването им на други фирми, притежаващи необходимите мощности. Предвидената в Закона за управление на отпадъците санкция е до 10 000 лв. За установените при проверката нарушения на „Карловска коприна” АД-Карлово е съставен акт и са дадени предписания за отстраняването им.

 
Екоекспертите съставиха акт за нарушение на Закона за управление на отпадъците на още една карловска фирма – „Алумина тримекс”АД. Фирмата  произвежда алуминиеви отливки под налягане и алуминиеви радиатори, при което се получават редица производствени и опасни отпадъци. При проверка на площадка в село Дъбене се установи, че не се спазват изискванията, поставени в Разрешението на дружеството  за дейности с отпадъци – не са създадени необходимите условия за съхраняването на генерираните отпадъци, не са и сключени  договори за предаването им. На фирмата са дадени предписания за отстраняване на установените нарушения, за които дружеството може да бъде глобено до 5000 лв.