Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ проверява фирми за съоръжения, работещи с полихлорирани бифенили
21.11.2006

В пет от проверените до момента фирми, подали опис на съоръженията си в РИОСВ, екоекспертите са открили оборудване, работещо с опасните съединения. Това са предимно кондензаторни батерии, руско и немско производство. Полихлорираните бифенили се използват като добавка към синтетичните трансформаторни масла, за да подобрят изолационната им способност. Съединенията имат токсични и кумулативни свойства, запазват се продължително време и могат да предизвикат неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Според екозаконодателството те трябва да бъдат изведени от употреба до 2010 г.

 
Проверките във фирмите, представили в РИОСВ описание на оборудването си, продължават. Целта е да се извърши почистване, събиране, третиране (унищожаване и/или обезвреждане) на работни течности, съдържащи полихлорирани бифенили и замяната им с масла на минерална основа, несъдържащи хлор.
 
След изтичане на крайния срок фирмите и юридическите лица, непредставили информация за извършена инвентаризация, ще бъдат санкционирани – до 10 000 лв. по Закона за управление на отпадъците.