Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Отворени врати в РИОСВ – Пловдив за Международния ден на биоразнообразието – 22 май
21.05.2018

В РИОСВ – Пловдив ще се проведат отворени врати по повод Международния ден на биоразнообразието – 22 май и Европейския ден на мрежата от НАТУРА 2000. В залата на инспекцията експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ ще разкажат пред граждани за богатата флора и фауна в Пловдивска област и ще излъчат филм за един от най-впечатляващи резервати в България „Червената стена“, включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.

Директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев и кмета на район „Западен“ Димитър Колев ще изнесат открит урок пред малчуганите от детска градина „Мир“. Те ще им разкажат колко са важни зелените пространства в градовете и около тях, за да се опазят птиците и другите животни, които са полезни за всички нас.
Ученици от Младежкия воден парламент също ще са гости на информационния ден в РИОСВ – Пловдив. Заедно и с експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ те ще могат да наблюдават с бинокли някои защитени видове птици по поречието на р. Марица.
Международният ден на биологичното разнообразие е обявен през 1992 г. от ООН. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. Тази година инициативите, посветени на Международния ден на биоразнообразието преминават под мотото „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“.
Европейският ден на мрежата НАТУРА 2000 – 21 май се чества от миналата година. Денят се отбелязва, съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която заедно с Директивата за птиците създава основа за изграждане на мрежата. Днес НАТУРА 2000 се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС и моретата, които успешно допринасят за опазване на уникалното европейско природно наследство.
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg