Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
16.05.2018
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
точки
оценка
  1. Валентина Петрова Недялкова
85
4,25
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
1.         Валентина Петрова Недялкова