Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Регионално обсъждане на потенциалните защитени зони за птиците по НАТУРА 2000 ще се проведе на 29 ноември
23.11.2006

Потенциалните защитени зони за птиците по НАТУРА 2000 в Пловдивска област ще бъдат представени на работна среща, организирана от РИОСВ-Пловдив,  съвместно с природозащитниците от Българското дружество за защита на птиците. На нея ще бъдат  разяснени целите на създаването на единна европейска мрежа на зони под специална защита, както и въпросите, свързани с режимите и финансовите механизми на опазване и управление на зоните в Пловдивска област. В срещата ще участват кметове на общини, представители на Областната администрация, на РУГ, на държавните лесничейства, на регионалните структури на МРРБ, на МЗГ и др.

 
Обсъждането ще започне в 9.00 часа в зала 1 на Нов Български университет, на ул. „Булаир”№26.
 
Потенциалните защитени зони за птици на територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив са 11, всички са обявени за орнитологично важни места.
 
Повече информация за Екологичната мрежа НАТУРА 2000 ще намерите на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив на адрес: www.riosv-pd.hit.bg