Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкции за замърсяване на околната среда наложи РИОСВ
28.11.2006

Еднократна санкция на стойност 2500 лв. за замърсяване на река Потока наложи РИОСВ-Пловдив на ЕТ ”Аргилашки-Микрон” от гр. Съединение. Проверка в колбасарския цех установи, че отпадъчните от производството води изтичат в реката без фирмата да притежава исканото от Закона за водите разрешително за заустване.
 
Санкция в размер на 191 лв за наднормено изхвърляне на прахови емисии във въздуха наложиха експерти от РИОСВ на „Богдан мебел” АД от гр. Клисура. Според протоколите от измерванията, котел, работещ на твърдо гориво в обект на дружеството, изхвърля във въздуха  газови потоци с нива на прах над допустимите норми.
 
Текуща месечна санкция от 208 лв. ще плаща ЕТ  „Бор Чвор – Борислав Минев-Димитър Минев”. Проверка на експерти от РИОСВ установи, че мандрата в асеновградското село Дълбок извор изпуска отпадни води над индивидуалните емисионни ограничения, които са й определени в разрешителното за заустване. Нарушението на нормите води до замърсяване на водите на река Тополовска.
 
От началото на годината екоинспекцията е наложила 20 санкции за замърсяване на околната среда.