Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма мъртва риба в отводнителен канал в Царимир
30.04.2018

Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на отводнителен канал в с. Царимир по сигнал за замърсяване.  В него се твърди, че има и мъртва риба. Инспектиран е цех за пластмаса, чиято вода се зауства в отводнителния канал. Според жалбоподателя оттам се изливат води със сода каустик, които я замърсяват и водят до измиране на рибата в него. При огледа беше установено, че преди заустващата тръба на обекта каналът е сух. След заустването се констатира, че има замърсяване на канала с утайка и фини частици от пластмаса. Взети са проби на място, като резултатите нямат отклонения от нормите.

Очакват се резултатите от Регионалната лаборатория в Пловдив. Дадени са предписания да се почисти замърсеният участък от отводнителния канал. Експертите на МОСВ планират допълнителни проверки на съоръжението.

 

 

  

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]