Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма мъртва риба в отводнителен канал в Царимир
30.04.2018

Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на отводнителен канал в с. Царимир по сигнал за замърсяване.  В него се твърди, че има и мъртва риба. Инспектиран е цех за пластмаса, чиято вода се зауства в отводнителния канал. Според жалбоподателя оттам се изливат води със сода каустик, които я замърсяват и водят до измиране на рибата в него. При огледа беше установено, че преди заустващата тръба на обекта каналът е сух. След заустването се констатира, че има замърсяване на канала с утайка и фини частици от пластмаса. Взети са проби на място, като резултатите нямат отклонения от нормите.

Очакват се резултатите от Регионалната лаборатория в Пловдив. Дадени са предписания да се почисти замърсеният участък от отводнителния канал. Експертите на МОСВ планират допълнителни проверки на съоръжението.

 

 

  

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]