Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ организира обсъждане на потенциалните защитени зони за птиците в Пловдивска област
30.11.2006

Единадесет са потенциалните защитени зони за птиците в Пловдивска област, които ще бъдат включени в европейската мрежа НАТУРА 2000. Това са „Язовир „Пясъчник”, „Централен Балкан”, „Язовир „Конуш”, „Рибарници Пловдив, „Средна гора”, „Бесапарски ридове, „Добростан”, „Марица-Първомай”, „Марица-Пловдив”, „Оризища Цалапица”, „Персенк”. Зоните бяха представени на работна среща, организирана от РИОСВ и БДЗП, в която участваха представители на местното самоуправление, държавни институции и неправителствени организации.
 
Изцяло на територията на РИОСВ-Пловдив са четири от зоните – язовирите „Пясъчник” и „Конуш”, Рибарници „Пловдив и Оризища „Цалапица”. Общата им площ е над 7 034 ха.
Природозащитници от БДЗП представиха видовете птици, заради чиято защита са обявени и потенциалните зони в областта. Над 10 от видовете, обитаващи зоните, са включени в „Червената книга на България”, над 20 са определени като застрашени в Европа – малкият корморан, малката белочела гъска, белооката потапница, червеногушата гъска, морският орел и др.
 
Изграждането на евромрежата от защитени зони НАТУРА 2000 цели да се опазват и поддържат местообитанията на редките и защитени видове птици. Съгласно изискванията на ЕС, към датата на присъединяването си България трябва да е представила пред ЕК списък с българските места, които ще бъдат включени в мрежата.
 
Предстоят обществени обсъждания на режимите, които ще бъдат въвеждани във всяка зона поотделно.