Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над четвърт милион лева са постъпленията в общините от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив
06.12.2006

Над 250 000 лв. от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив от началото на годината, са постъпили в бюджетите на общините от Пловдивска област. Това са 80% от събраните имуществени санкции за замърсяване на атмосферния въздух и водни обекти, които съгласно Закона за опазване на околната среда, се превеждат в общината, на чиято територия е замърсителят. В бюджета на община Куклен са постъпили над 78 600 лв,  на Първомай и „Марица”  – над 60 000 лв., община Садово е получила над 35 000 лв. Сумите, по усмотрение на местните администрации, могат да се използват  за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.
 
До момента  експертите от РИОСВ-Пловдив са извършили над 1200 проверки. В резултат са съставени 152 акта за установени нарушения на екологичното законодателство, издадени са 163 наказателни постановления и са наложени 20 санкции.