Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над четвърт милион лева са постъпленията в общините от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив
06.12.2006

Над 250 000 лв. от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив от началото на годината, са постъпили в бюджетите на общините от Пловдивска област. Това са 80% от събраните имуществени санкции за замърсяване на атмосферния въздух и водни обекти, които съгласно Закона за опазване на околната среда, се превеждат в общината, на чиято територия е замърсителят. В бюджета на община Куклен са постъпили над 78 600 лв,  на Първомай и „Марица”  – над 60 000 лв., община Садово е получила над 35 000 лв. Сумите, по усмотрение на местните администрации, могат да се използват  за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.
 
До момента  експертите от РИОСВ-Пловдив са извършили над 1200 проверки. В резултат са съставени 152 акта за установени нарушения на екологичното законодателство, издадени са 163 наказателни постановления и са наложени 20 санкции.