Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-ПЛОВДИВ ПРОВЕРЯВА ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И БЕНЗИНОСТАНЦИИ
08.12.2006

Проверки в 28 фирми,  работещи с   хладилни и климатични инсталации, извършиха експерти от РИОСВ през изтеклия месец. Контролът е по изпълнение на наредбата за управление на веществата, разрушаващи озоновия слой и засяга инсталациите, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент. Извършват се замервания за херметичност на оборудването и се проверяват  дневниците за състоянието му, които ползвателите са длъжни да водят.
 
Проверката установи, че  24 от обектите не отговарят на изискванията на наредбата и са им  издадени предписания
 
На проверка подлежат още 44 обекта.
 
За същия период екоекспертите са ревизирали и 24 от близо 70-те бензиностанции, които са с предписания за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения. Проверката е установила, че предписанията са изпълнени и обектите са с системи за улавяне на бензиновите пари при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини.