Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ санкционира фирми за нарушаване на екологичното законодателство
14.12.2006

Санкция от 2500 лв наложи РИОСВ-Пловдив на „Йока” ЕООД, с. Куртово Конаре за нарушаване на Закона за водите. При проверка в консервната фабрика се установи, че пробите от отпадните води по някои показатели неколкократно надхвърлят индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване. В същия размер е и глобата, наложена на асеновградската фирма „Елдом Старт”ООД. На дружеството, което изкупува отпадъци от черни и цветни метали за леярния си цех, са дадени преди време предписания от екоекспретите за привеждане на дейността в съответствие с нормативната уредба. Повторна проверка установи, че предписанията не са изпълнени, с което е нарушен Законът за опазване на околната среда.

 
С 200 лв. е санкционирана фирма „Джи Ен Си”ООД, собственик на оранжерии в с. Йоаким Груево. Проверка на експерти от РИОСВ констатира, че през последните две години фирмата не е извършвала задължителните по Закона за чистотата на атмосферния въздух собствения измервания на вредностите, изпускани от котлите в оранжериите.
 
С глоби от по 100 лв. за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух са санкционирани фирмите „Ракс Интернешънъл”ЕООД от гр. Раковски и „Димитър Маджаров-2” ЕООД, Пловдив.