Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкции за над 160 000 лв наложи РИОСВ за замърсяване на повърхностни води
19.12.2006

Над 60 проверки за заустване на отпадни води в 31 обекта, подлежащи на задължителен емисионен контрол, извършиха от началото на годината експерти от РИОСВ.  Това са пречиствателни станции, канализационни колектори, фирми от Пловдивска област, включени в контролно-информационна система за състоянието на отпадните води по утвърден от министъра на околната среда и водите списък.  Контролът на отпадъчните води включва пробонабиране и последващ анализ, който се извършва от Регионална лаборатория-Пловдив към ИАОС.

 
В резултат на текущия контрол са установени превишения на установените емисионни ограничения, издадени са наказателни постановления и са наложени еднократни и текущи санкции за  над 170 000 лв.