Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 100 сигнала са приети на “зеления телефон” на РИОСВ през годината
29.12.2006

Над 100 са подадените сигнали на "Зеления телефон" в РИОСВ от началото на годината. Най-много са обажданията за замърсяване на въздуха, следват сигналите за нерегламентирано изхвърляне на производствени отпадъци, за незаконни сметища, за горене на отпадъци и стърнища, за незаконен добив на инертни  материали. Над 20 са сигналите за нарушения на Закона за биологичното разнообразие и незаконна сеч.
 
Експерти от РИОСВ-Пловдив са извършили проверки по всички сигнали и жалби. При констатирани нарушения са дадени предписания за отстраняването им. По сигнали на граждани са съставени  два акта – за нарушение на Закона за водите и за нарушение на Закона за биоразнообразието.
 
На  „зеления телефон” на РИОСВ-Пловдив – 032/643-245 се приема информация за нарушения, свързани с всички компоненти на околната среда – замърсяване на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне и унищожаване на отпадъци, унищожаване, притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.
 
Анонимни сигнали не се приемат.