Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
26.02.2018
Решение по ОВОС № 1-I/ 23.02.2018 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА БАЛАСТРА В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „КАЦАРА“ (235,534 дка), алтернатива 2 - участък „Кацара-2“ – 171,552 дка, землища на с.Катуница, община Садово, на с.Ягодово и с.Крумово, община Родопи, Възложител: “Арт принт“ ЕООД, гр. Пловдив 4003, бул. „България“ № 180, ет. 5, ап. 15