Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ започва регистрация на дружествата, използващи в дейността си органични разтворители
05.01.2007

РИОСВ започва регистрация и категоризация на дружествата, използващи в производствената си дейност органични разтворители. Това се прави, за да се предотвратят или намалят преките и косвените въздействия върху околната среда от емисиите на летливи органични съединения, както и свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве. Изискването се отнася за около 50  фирми от Пловдивска област, които до 31 януари трябва да представят в РИОСВ справка за използваните видове органични разтворители и количествата, които са необходими за дейността им. Сред дейностите, които подлежат на регистрация, са химическо чистене, различни видове печат, бояджийство, преработка на каучук, производство на фармацевтични продукти, извличане на растителни масла, животински мазнини и рафиниране на растителни масла.

 
Фирмите, не внесли в определения срок исканата информация, подлежат на санкциониране от 1000 до 2000 лв.