Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ започва изготвяне на информационни карти с данни на фирмите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти
12.01.2007

РИОСВ, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите, започва организацията за изготвяне и събиране на информационни карти с данни за обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, разположени на територията на инспекцията. Информационните карти ще бъдат окомплектовани със съответните разрешителни за ползване на воден обект.

Екоинспекторите, по определена в заповедта периодичност, съвместно с експерти от Регионалната лаборатория извършват пробонабиране и последващ анализ за всички показатели, които са в разрешителните за ползване на воден обект за заустване или за които са определени индивидуални емисионни ограничения в комплексните разрешителни.          Мониторингът се извършва по утвърден списък от фирми, включени в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води.