Други
  2020
  март (10)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ започва изготвяне на информационни карти с данни на фирмите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти
12.01.2007

РИОСВ, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите, започва организацията за изготвяне и събиране на информационни карти с данни за обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, разположени на територията на инспекцията. Информационните карти ще бъдат окомплектовани със съответните разрешителни за ползване на воден обект.

Екоинспекторите, по определена в заповедта периодичност, съвместно с експерти от Регионалната лаборатория извършват пробонабиране и последващ анализ за всички показатели, които са в разрешителните за ползване на воден обект за заустване или за които са определени индивидуални емисионни ограничения в комплексните разрешителни.          Мониторингът се извършва по утвърден списък от фирми, включени в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води.