Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По-малко зимуващи птици заради топлото време установи проверка на РИОСВ
15.01.2007

Многократно по-малко в сравнение с предишни години са водолюбивите птици, традиционно зимуващи в региона на РИОСВ-Пловдив. Това установиха екоексперти съвместо с природозащитници от БДЗП и Федерация „Зелени Балкани” по време на 31-то международно среднозимно преброяване. Мониторингът се  проведе тези дни по поречието на р. Марица, язовир Пясъчник и почти всички язовири в областта. Докато миналата година големите белочели гъски са били над 10 000, тази година, заради топлото време и липсата на сняг, са преброени под 200. Кормораните също са доста по-малко от обичайния брой. Традиционно няколко морски орела са  избрали за зимуване язовир Пясъчник. По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, нито са констатирани нарушения на Закона за биоразнообразието и Закона за лова и опазване на дивеча.
 
Среднозимното преброяване се извършва в едни и същи дни в Европа, в страните от Близкия Изток и от Северна Африка. Целта е да се установи числеността, видовия състав и местата за струпване на зимуващите водолюбиви птици. Чрез мониторинга се следи още състоянието на влажните зони, за да се установят заплахите за птиците. След анализ на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията, а също  и  насоките за устойчиво ползване на ресурсните видове.