Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив санкционира нарушители на Закона за водите
19.01.2007

Имуществена санкция от 2000 лв. ще плати предприятието за производство на мотокари „Херку” АД за нарушаване на Закона за водите. Екоекспертите установиха, че към момента на проверката разрешителното на дружеството за заустване на отпадните води е с изтекъл срок и не е открита процедура за подновяването му.
 
Две хиляди лева е и санкцията на Цеха за производство на ректифициран спирт в Ново село, собственост на пловдивската фирма „Асеко” ООД. Непречистените отпадъчни води от производството на цеха се заустват в отводнителен канал без изискваното от закона Разрешително за ползване на воден обект. Нарушението е доказано и с протокол от изследването на взетите проби в пловдивската  Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда към МОСВ. Анализът показва превишение на пределно допустимите концентрации и неразтворени вещества.    За нарушаване на  определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения на пловдивското дружество „Роза бул” ООД е наложена санкция от  2 500 лв. Проверката на екоинспекторите от РИОСВ-Пловдив установи, че дестилерията на фирмата в село Черноземен замърсява река Стряма с  отпадъчни води, несъответстващи на изискванията на разрешителното за заустване.