Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по програма LIFE
10.01.2018

В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по европейската програма LIFE, която съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.

 
Допустими бенефициенти по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
 
Програма LIFE има структури във всяка страна-членка на ЕС. За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите - дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. През 2016 г. бяха създадени и 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е определена за една от тях. Тази година се предвиждат 9 обучения с потенциални бенефициенти в страната, 3 от които в София. 
 
Обучението по програма LIFE ще се проведе на 16 януари 2018 г. от 10.30 до 15.30 часа в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. ІІ.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103