Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

147 са проверките на РИОСВ – Пловдив през декември
09.01.2018
Общо 147 проверки на 139 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Пловдив през декември. Една трета от тях са извънредни. Издадени са 23 предписания за установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство. Съставени са 3 акта за констатирани административни нарушения. През месеца са издадени 3 наказателни постановления за нарушаване на екологичното законодателство, при които са наложени санкции на стойност близо 10 000 лв. Най-голямата от тях е наложена на „Галус – 2004“ ЕООД за установено наднормено замърсявание на води в размер от 4 719,36 лв./мес.
Събраните от санкции суми през периода са 12 075 лв. От тях 11 275 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират обекти-замърсители на околната среда и са глобени от екоинспекторите. Най-големи са приходите за общините Пловдив – 3 088 лв., Марица – 2 105 лв. и Асеновград – 1 876 лв. Средствата трябва да се използват само за реализацията на екологични проекти.
На „зеления“ телефон са подадени 36 сигнала, по които са извършени проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив. Част от жалбите не са от компетентността на инспекцията и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
Повече информация за отчета на РИОСВ – Пловдив, може да се види на сайта на инспекцията: www.plovdiv.riosv.com.
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103