Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

На 16 януари 2018 г. от 10:30 до 15:30 ч. в сградата на РИОСВ - Пловдив ще се проведе практическо обучение по Програма LIFE на ЕК във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018 - 2020 г.
09.01.2018
 
ПОКАНА
 
         ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕК  
 
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
В рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/ 000013 (CAPTA BG) и във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма LIFE,  в периода 16.01.-14.02.2018 г. в страната ще бъдат проведни общо 9 броя обучения за потенциални бенефициенти, три от които в гр. София и по едно обучение във всяко Регионално звено за контакт.
 
На 16.01.2018 г. от 10,30 – 15,30 ч. ще се проведе обучение в Регионално звено за контакт – гр. Пловдив – в сградата на РИОСВ-Пловдив, бул. „Марица“ № 122.
 
Предвидените обучения ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор № Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет "предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG)" с възложител МОСВ.
 
 
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:
 
[email protected] и телефон 032/62-38-73, вътр.116