Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти на МОСВ установяват причините за мъртва риба в р. Въча
02.01.2018
Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив установяват причините за наличие на екземпляри мъртва риба в река Въча. Те са извършили обход по течение на реката от моста на Кричим в посока село Устина. На място констатират единични екземпляри мъртва риба в продължение на около 200 метра. Източникът на замърсяване е преливният колектор от канализацията на Кричим за дъждовни води. Водата е с кафяво-бял цвят, като е с характерен мирис на битово-фекални води.
Взети са проби на място преди и след преливника, както и от тръбата. Измерените стойности от преливника показват рН – 7,44, електропроводимост – 1220 µS/сm, а след тръбата – рН е 8,04, а електропроводимостта – 195 µS/сm.
При проверката са взети проби за анализ на пестициди, общи физикохимични показатели и метали. Те ще бъдат изследвани от Регионална лаборатория в Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.
Екипът от експерти на трите структури на МОСВ беше сформиран след сигнала за забелязана по течението на реката мъртва риба, получен от кмета на община Кричим Атанас Калчев.  
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103